İçeriğe geç
Anasayfa » Maden Arama

Maden Arama

Jeofizik teknikler uzun zamandır maden arama endüstrisinde vazgeçilmez araçlar olmuştur. Bu teknikler, kazıya gerek kalmadan Dünya yüzeyinin altında ne olduğuna dair değerli bilgiler sağlamada çok önemli bir rol oynuyor. Jeofizikçiler, kayaların ve minerallerin fiziksel özelliklerini analiz eden bir dizi yöntem kullanarak yeraltının ayrıntılı bir resmini bir araya getirebilirler. Bu da potansiyel arama alanlarının seçilmesinden sondaj için hedeflerin tanımlanmasına kadar arama süreci boyunca karar alma sürecine rehberlik eder.

Jeofizik teknikler, yer altının çeşitli fiziksel özelliklerinin ölçülmesini ve analizini içeren çok çeşitli yöntemleri kapsar. Bu teknikler, farklı kaya türlerinin ve maden yataklarının yoğunluk, manyetik duyarlılık, elektriksel iletkenlik ve doğal radyoaktivite gibi farklı fiziksel özellikler sergilemesi temel prensibine dayanmaktadır. Jeofizikçiler bu özellikleri ölçerek, kazı veya sondaj yapmaya gerek kalmadan yüzeyin altındaki kayaların ve minerallerin bileşimi, yapısı ve dağılımı hakkında önemli bilgiler toplayabilirler.

Maden aramalarında jeofizik teknikler, potansiyel maden yataklarının tanımlanması ve karakterizasyonunun temel amacına hizmet eder. Jeologların ve maden mühendislerinin zemine fiziksel olarak dokunmadan veya zemini değiştirmeden yeraltı hakkında zengin bilgi elde etmelerine olanak tanıdığı için genellikle müdahalesiz veya dolaylı yöntemler olarak anılırlar. Bu, çevresel etkiyi azalttığı, maliyetleri en aza indirdiği ve arama sürecini hızlandırdığı için özellikle avantajlıdır.
Jeofizik teknikler genel olarak manyetik, yerçekimi, elektrik, sismik ve radyometrik yöntemler dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategorilerin her biri, belirli fiziksel özellikleri ölçmek için özel ekipman ve metodolojiler içerir. Toplanan veriler daha sonra işlenir ve yorumlanarak yeraltına ilişkin modeller ve haritalar oluşturulur; bunlar, keşif çabalarına rehberlik etmede ve kaynakların nereye odaklanacağı konusunda bilinçli kararlar almada çok değerlidir.

Sahanız için Hangi Jeofizik Yöntemi Kullanacağınızı Belirleyin

Maden Aramalarında Jeofiziğin Rolü

Jeofiziğin maden aramadaki rolü çok önemlidir, çünkü bu yöntemler yüzey gözlemleri ile yeraltı gerçekleri arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Maden aramalarında jeofizik yöntemlerin vazgeçilmez bir rol oynadığı temel yollardan bazıları şunlardır:

 • Yeraltı Jeolojisinin Haritalanması: Jeofizik araştırmalar kaya türleri, yapıları ve oluşumları hakkında veri sağlayarak yeraltı jeolojisinin haritalanmasına yardımcı olur. Bu, bir bölgenin jeolojik yapısını anlamak ve maden yataklarına ev sahipliği yapma potansiyeline sahip yerleri belirlemek için gereklidir.
 • Anomalilerin Belirlenmesi: Maden yataklarının belirli fiziksel özellikleri, çevredeki kayalardan önemli ölçüde farklılık gösterir. Jeofizik yöntemler bu farklılıkları tespit edebilir ve minerallerin varlığına işaret edebilecek anormallikleri tespit edebilir.
 • Derinlik Tahmini: Jeofizik teknikler sayesinde kaya oluşumlarının ve maden yataklarının derinliğini tahmin etmek mümkündür. Bu bilgi, madenciliğin ekonomik açıdan uygun olup olmayacağının değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.
 • Arama Risklerinin ve Maliyetlerinin Azaltılması: Jeofizik yöntemler, yer altı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak daha hedefe yönelik keşif yapılmasına olanak sağlar. Bu, sondajın en umut verici alanlara odaklanabileceği, böylece gereksiz sondaj deliklerinin sayısının azaltılabileceği, zamandan tasarruf sağlanabileceği ve maliyetlerin en aza indirilebileceği anlamına gelir.
 • Çevre Yönetimi: Jeofizik yöntemler zararsız olduğundan sondaj gibi diğer arama yöntemleriyle karşılaştırıldığında genellikle daha çevre dostudur. Çevreye minimum düzeyde zarar vererek yeraltının değerlendirilmesine olanak tanırlar.
 • Karar Vermeyi Kolaylaştırma: Jeofizik araştırmalar yoluyla toplanan veriler, bilinçli kararlar vermek için hayati öneme sahiptir. Kaynakların nereye tahsis edileceğine karar vermek veya bir madencilik projesinin uygulanabilirliğini belirlemek olsun, jeofizik veriler genellikle bulmacanın önemli bir parçasıdır.
 • Diğer Verileri Tamamlamak: Jeofizik veriler, jeolojik ve jeokimyasal verilerle birlikte kullanıldığında özellikle güçlüdür. Bu veri setlerinin birleşimi, yeraltının çok daha kapsamlı bir resmini sağlayabilir.

SAGTech Jeofizik olarak modern maden aramalarının temel taşı olan jeofizik yöntemleri çevreye duyarlı bir şekilde uluslararası standartlarda uyguluyor, jeokimyasal ve jeolojik verilerle entegre edip 2D-3D modeller üretiyoruz.

Kullandığımız Jeofizik Yöntemler

 • Yerden ve Havadan Manyetik
 • Mikro Gravite
 • Rezistivite (ERT ve DES)
 • IP/Rezistivite
 • Elektromanyetik (MT/AMT)
 • Jeofizik Kuyu Logları