İçeriğe geç
Anasayfa » Mikro Gravite Araştırmaları

Mikro Gravite Araştırmaları

Yerçekimi ölçümleri, yerin yerçekimi alanının ve noktasal olarak nasıl değiştiğine dair kesin ölçümler yaparak jeolojik birimlerin yoğunlukları hakkında bilgi sağlar. Yerçekimi yöntemi nispeten hızlı, ekonomiktir ve hem küçük hem de büyük ölçekli araştırmalar için kullanılabilir. Teknik, jeolojik araştırmalardan altyapının yapısal bütünlüğünü incelemeye kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Yerçekimi (Mikro Gravite) çalışması araştırma alanları:

  • Karstik ve Obruk alanların tanımlaması
  • Kentsel ortamlarda boşluk tespiti
  • Ana kaya derinliğinin belirlenmesi
  • İntrüzyonların ve fayların haritalandırılması
  • Dolgulu havza tortul yapılarının haritalanması
  • Terk Edilmiş Maden Tespiti ve Karakterizasyonu
  • Cevher kütlelerinin boyutunun ve morfolojisinin belirlenmesi

Kullanılan Ekipmanlar

  • Scintrex CG-5
  • CORS – RTK – GNSS