İçeriğe geç
Anasayfa » Rezistivite (Özdirenç) Araştırmaları (DES)

Rezistivite (Özdirenç) Araştırmaları (DES)

Temel Teori

DES ölçümleri, toprağa dikilmiş iki metal kazık (akım elektrotları) aracılığıyla yeraltına bir elektrik akımı verilerek yapılır . Bu akım zemine verildikten sonra iki ek elektrot (potansiyel elektrotlar) arasındaki elektriksel potansiyel farkı voltaj olarak ölçülür. Ohm kanunu kullanılarak bu voltaj, iki potansiyel elektrot arasındaki toprak için bir direnç değeri verir. Bu da o noktadaki zeminin görünür özdirenç değeri olarak adlandırılır. Bu özdirenç değeri jeolojik yapı, yeraltı suyu varlığı, yeraltı suyu doygunluk değeri, anakaya derinliği, tuzluluk oranı gibi birçok jeolojik parametreye ulaşılır. Bu şekilde daha derin jeolojik bilgi jeolojik yapıların elektriksel iletkenlik değerleri ile yorumlanmaya çalışılır.

Düşey Elektriksel Sondajı (DES)

Zeminin derinliğe karşı elektriksel özdirencini belirlemeye yönelik bu yöntemlerden en temel olanı dikey 1D Düşey Elektrik Sondajıdır ( DES ). DES yöntemi, topraklama koruma çalışmaları gibi yeraltı suyu araştırmaları ve mühendislik araştırmaları için yaygın olarak kullanılır. En yayın elektrot düzenlemesi, Schlumberger ve Wenner dizilimleridir.

Uygulama Alanları

  • Yüzeye yakın ve derin yeraltı suyu ve sıcak su noktalarının belirlenmesi
  • Çöp alanlarının metan ve sızıntı yerlerinin belirlenmesi
  • Yeraltı suyu kirlilik yayılımı ve izlenmesi
  • Ana kayadaki mağara, kanal ve obrukları belirlenmesi
  • Ana kaya derinliği, faylanma, kırıklı çatlaklı yapılar, su içeriği, heyelan alanları belirlenmesi
  • Boru hatları için zeminin korozyon analizi

Kullanılan Ekipmanlar

  • Elrec Pro 10
  • 12 V Akü
  • VIP 5000 / VIP 10000/ TIP 6000 Transmitter
  • CORS – RTK – GNSS