İçeriğe geç
Anasayfa » Yer Manyetik Araştırmaları

Yer Manyetik Araştırmaları

Manyetometre, manyetik alan gücünü gama veya nanotesla birimleri (1 gama = 1 nanotesla = 0,00001 gauss) cinsinden ölçen bir araçtır. Dünyanın manyetik alanındaki yerel değişiklikler veya anormallikler, çoğunlukla manyetometre sensörünün yakınındaki ferromanyetik malzeme konsantrasyonlarındaki değişikliklerden kaynaklanan bozuklukların sonucudur. Çelik bir varil veya tank gibi gömülü bir demirli nesne, dünyanın manyetik alanını yerel olarak bozar ve manyetik bir anormalliğe neden olur. Tehlikeli atık veya yeraltı suyu kirliliği sahasında manyetik araştırma yapmanın ortak amacı, bu anormalliklerin haritasını çıkarmak ve bu anormalliklerin kaynaklarının gömüldüğü alanın sınırlarını belirlemektir. Dünya manyetik alanının değerleri genellikle 25.000 nT ila 70.000 nT arasında değişmektedir.

Manyetik yöntem aynı zamanda bir alanda maden yatağı keşfi ve sınırları, magmatik sokulumlar, faylar ve bir yeraltı suyu kirliliği alanının hidrojeolojisinde önemli bir rol oynayabilecek bazı jeolojik temaslar gibi çeşitli jeolojik özelliklerin haritasını çıkarmak için de kullanılan en uygun maliyetli, hızlı ve en etkili yöntemlerdendir.

Manyetik Araştırma Uygulama Alanları

 • Maden yatağı sınırları
 • Jeolojik sınırlar
 • Alterasyon bölgeleri
 • Faylar ve kırık çatlak bölgelerin belirlenmesi

Manyetik çalışmalar ayrıca alttaki yapıların tanımlanmasına olanak tanır

 • Yer altı depolama tankları veya varillerinin belirlenmesi
 • Jeolojik fayların, yer altı suyu içerebilecek kırıkların belirlenmesi
 • Arkeolojik alanların ve atık depolama alanlarının kapsamının haritalandırılması
 • Toprak ve beton içindeki metalik nesnelerin haritalanması

Kullanılan Ekipmanlar

 • Proton Manyetometreleri
 • Overhouse Manyetometreler
 • Drone Kuantum Manyetometreleri
 • CORS – RTK – GNSS
Kayaların/Kayaçların manyetik duyarlılığı