İçeriğe geç
Anasayfa » Yeraltı Suyu Araştırmaları

Yeraltı Suyu Araştırmaları

Yeraltı suyunun hareketi ve varlığı, jeolojik birimlerin elektriksel özdirencini değiştiren ana parametrelerden biridir. Elektriksel Özdirenç Tomografisi (ERT), zeminin 2 ve 3 boyutlu görüntülerini sağlayan, yeraltı suyu akifer noktalarının belirlenmesine ve doğru sondaj işlemlerine rehberlik eden en tartışılmaz jeofizik yöntemlerden biridir.

Dikey elektrik sondajı DES (1 boyutlu ölçümler), özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeraltı suyu araştırmalarında ucuz bir yöntem olarak sıklıkla kullanılsa da, bu yöntemin düşük çözünürlüğünün günümüzde güvenilir sonuçlar sağlaması pek mümkün değildir. Akifer zonları ve heterojen tortul akiferler için, 2D ve 3D ERT tekniklerinin mevcut teknolojiyi kullanarak daha yüksek çözünürlük ve daha güvenilir veriler sağlayabileceği artık kanıtlanmış bir gerçektir.

Ayrıca jeofizik kuyu logları bugün ülkemizde yeraltı suyu verimini artırmak için aktif olarak kullanılmaktadır. Hali hazırda kuyu içerisindeki kırıklı ve çatlaklı akifer noktalarının cm seviyesinde belirlenmesinde, kuyuya atılacak pimaş borunun filtre noktalarının belirlenmesinde ve kuyuya atılacak dalgıç pompanın derinliğinin planlanmasında kullanılmaktadır.

SAGTech Jeofizik, güncel jeofizik teknolojilerini kullanarak jeofizik verileri en ideal jeolojik modellerle entegre ederek, uzman ekibiyle yeraltı suyu noktaları, akifer alanları ve yeraltı suyu verim kalitesi için jeofizik teknikleri etkin bir şekilde kullanarak müşterilerine en doğru sonuçları sunmaktadır.

  Yeraltısuyu Araştırmaları Uygulama Alanları

  • Maden sahalarındaki akifer noktalarının belirlenmesi
  • Yealtısuyu zonları ve derinliklerinin belirlenmesi
  • Tuzlu su girişi ve tuzlu-tatlı suyu ayrımını belirlenmesi
  • Yeraltı suyu kirleticilerinin belirlenmesi

  Kullandığımız Jeofizik Yöntemler

  • SP (Doğal Potansiyel)
  • DES (Düşey Elektrik Sondajı)
  • IP/Rezistivite (2D-3D ERT)
  • Elektromanyetik (MT-AMT)
  • Jeofizik Kuyu Logları
  Kaliper Logu

  Sondaj çapının değişikliliğini kaydeder. Sondaj deliği çapındaki değişiklikler, muhafaza veya sondaj ucu boyutu gibi kuyu yapısıyla ve sondaj deliği duvarı boyunca kırılma veya çökmeyle ilgilidir. Sondaj deliği çapı genellikle log tepkisini etkilediği için kumpas logu, akış ölçer loglarının yorumlanması da dahil olmak üzere diğer jeofizik logların analizinde faydalıdır.

  Doğal Gama Logu

  Sondaj deliğini çevreleyen kayaların yaydığı doğal gama radyasyonunun miktarını kaydeder. Gama radyasyonunun doğal olarak oluşan en önemli kaynakları potasyum-40 ve uranyum ve toryum bozunma serisinin ürünleridir. Kil ve şist içeren kayalar genellikle nispeten yüksek gama radyasyonu yayarlar çünkü bunlar, potasyum feldspat ve mikanın hava koşullarına bağlı ürünlerini içerirler ve iyon emilimi ve değişimi yoluyla uranyum ve toryumu yoğunlaştırma eğilimindedirler.

  SP / Rezistivite Logu

  Rezistivite Logu 2 akım elektrotu ve 2 ölçüm elektrotu ile direnci (direnç yerine) ölçer. 3 farklı konfigürasyon: kısa-normal, uzun-normal ve yanal . Kısa normal, 2 bitişik elektrot (16 inç) arasındaki en küçük mesafeye sahiptir. İnce katmanlara karşı en duyarlı olanıdır ancak aynı zamanda sondaj çamurundan da etkilenir. Yan kütük, iki bitişik elektrot arasındaki en uzun mesafeye (18 fit 8 inç) sahiptir. Sondaj kuyusunun uzağında geniş bir tortu/kaya bölümü üzerinden direnç örnekleri alınır. Yanal kütük ince yatakları kaçırabilir.

  SP Logu, yüzeydeki bir toprak elektrodu ile kuyuya indirilen bir elektrot arasında ölçülür. Formasyon suyu sondaj çamurundan daha tuzlu olduğunda şeyl pozitif bir SP yanıtına sahiptir ve kum negatif bir SP yanıtına sahiptir.

  Flowmetre Logu

  Sondajdaki dikey akışın yönünü ve hızını kaydeder. Sondaj deliği akış hızları, kuyu içi hız ölçümlerinden ve kumpas günlüğü tarafından kaydedilen sondaj deliği çapından hesaplanabilir. Debimetre günlükleri pompalama yapılmayan ve/veya pompalama koşulları altında toplanabilir. Çarklı akış ölçerler en yaygın kullanılanlardır ancak genellikle 5 m/dk’nın altındaki hızları çözümleyemezler. Isı darbeli ve elektromanyetik akış ölçerler, 0,1 mt/dakikanın altındaki hızları çözümleyebilir.

  Akustik Televiewer Logu (aTV)

  Sondaj duvarının akustik yansımasının manyetik olarak yönlendirilmiş, fotoğrafik bir görüntüsünü kaydeder. Televiewer kayıtları kırıkların ve litolojik temasların konumunu, doğrultusunu ve eğimini gösterir. Televizyon izleyici kayıtlarının toplanması su veya çamur dolu açık deliklerle sınırlıdır.

  optik Televiewer Logu (OTV -Optik Görüntüleyici)

  Yeraltı suyu çalışmalarında kuyu muhafazasının ve ekranların durumunu denetlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır; litolojik dokuyu, tane boyutunu ve rengini, su seviyelerini ve ana kaya kırıklarını doğrudan görüntülemek için de kullanılabilirler. Televizyon kayıtları temiz sularda ve su seviyesinin üstünde elde edilebilir. En gelişmiş televizyon sistemleri manyetik olarak yönlendirilir ve sondaj duvarının 360 derecelik dijital görüntüsünü sağlar.

  Fluid (Akışkan) Logu

  Sondaj kuyusundaki suyun elektrik direncini kaydeder. Sıvı direncindeki değişiklikler suyun çözünmüş katı konsantrasyonundaki farklılıkları yansıtır. Sıvı direnci kayıtları, su taşıyan bölgelerin belirlenmesinde ve sondaj kuyusundaki dikey akışın tanımlanmasında faydalıdır.