İçeriğe geç
Anasayfa » Yapay Uçlaşma ve Rezistivite Yöntemi (DCIP)

Yapay Uçlaşma ve Rezistivite Yöntemi (DCIP)

IP (Yapay Uçlaşma) yöntemi, özdirenç veya elektromanyetik yöntemlerle tespit edilemeyen yayılmış elektronik olarak iletken mineralizasyonun araştırılmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. IP’de iki ölçü vardır.

“Zaman alanında” (Time Domain), polarize edilebilirlik ölçüsü, birim akım tarafından enerji verilen bir birim küp malzeme boyunca polarizasyon voltajı olarak tanımlanabilen şarj edilebilirlik olarak adlandırılır. TD’de IP ölçümü, zemini belirli bir akımla belirli bir süre boyunca şarj etmeyi (şarjabilite) ve akımın kesilmesinden sonra bozulma voltajını kaydetmeyi içerir.

 “Frekans alanında” (Frekans Domain), yüksek bir frekansla ölçülen bir kayanın özdirenci her zaman daha düşük bir frekansla veya DC ile ölçülenden daha düşüktür, çünkü dağılma nedeniyle akımın büyüklüğü frekansın artmasıyla artar.

Veri Toplama ve Sunum

Araştırma tipik olarak, altta gösterildiği gibi bir bilgisayar kontrollü çok kanallı alıcıya bağlı bir dizi konuşlandırılmış bir dizi toprak elektrodu içerir . IP anketlerinden elde edilen veriler genellikle direnç için bir kesit ve şarj edilebilirlik için bir kesit olarak sunulur.

SAGTech Jeofizik ekibi, IP/R araştırmalarında proje yönetimi, farklı geometrilerde çalışma, yüksek veri kalitesi, jeofizik ve jeolojik modelleme ile uluslararası umrek ve jorc formatlarında raporlama konularında yetkin tecrübeye sahiptir.

IP/R Uygulama Alanları

  • Değerli ve temel metal cevher oluşumlarının aranması (2D-3D modelleme)
  • Mermer Araştırmaları (gömülü mermerlerin bulunması ve 3D yöntemi ile mermer tomografisi çıkarılarak çatlak sistemlerinin belirlenmesi)
  • Yeraltı Suyu ve Jeotermal Saha Araştırmaları
  • Çevre Araştırmaları (çevre kirliliği oluşan yerlerde kirlilik sınırlarının saptanması, atık bırakılan sahalarda etki sınırlarının çıkarılması)
  • Jeoteknik Araştırmalar (yeraltı boşluklarının bulunması, şev stabilitesi çalışmaları)
  • Arkeolojik Çalışmalar

Kullanılan Ekipmanlar

  • Elrec Pro 10 Receiver
  • Elrec Tetra 20 Receiver
  • VIP 5000 / VIP 10000 Transmitter
  • TIP 6000 Transmitter