İçeriğe geç
Anasayfa » Drone Tabanlı Haritalama Hizmetleri

Drone Tabanlı Haritalama Hizmetleri

Drone haritalama veya uzaktan algılama olarak da bilinen drone araştırması, jeo uzaysal veri elde etmek için insansız hava aracı ve aşağıya bakan sensörler ile bir alanın araştırılması işlemidir. İki drone ölçüm yöntemi fotogrametri ve lidar hizmeti sunuyoruz. Her yöntemin kendine has ideal kullanımı vardır.

Fotogrametri: Araziyi 2B veya 3B modeller halinde yeniden yapılandırmak için örtüşen görüntüleri ve konumlandırma verilerini kullanır. Bu yöntem büyük ölçüde görünürlüğe dayanır. Hızlı araştırmalar ve alanların görselleştirilmesi için harikadır ancak bitki örtüsü altındaki arazi verilerini toplamakta zorluk çeker.

LiDAR: Işık algılama ve mesafe belirleme cihazları, ışık ışınlarını titreştirerek ve yansıma özelliklerini hesaplayarak özellikleri ölçer. LiDAR verileri, her nokta için son derece doğru X, Y ve Z koordinat verileri elde etmek amacıyla konumlandırma verileriyle birleştirilen bir nokta bulutu oluşturur. Yüksek doğruluklu ölçüm ihtiyaçları için idealdir ve yoğun bitki örtüsüne nüfuz etme kapasitesine sahiptir.

Her iki yöntem için de gelişmiş veri işleme gereklidir. Nihai arazi modeli oluşturulmadan önce veri setinin coğrafi olarak referanslanması,distorsiyonların düzeltilmesi, hizalamaların sağlanması ve kalite kontrol gibi işlemler gerçekleştirilir.

Uygulama Alanları

 • Ortofoto ve Lidar
 • Halihazır harita üretimi
 • Jeolojik/Topografik Haritalarının Hazırlanması
 • Sayısal Arazi Modeli (DTM)
 • Sayısal Yüzey Modeli (DSM) 
 • Arkeolojik çalışma alanlarının ölçümü
 • Güneş Enerjisi Santrali (GES) Haritalama
 • Baraj havzalarının ölçümü ve haritalaması
 • Bataklık alanların ölçümü
 • Hidrojeoloji ve Kaynak Haritalarının Hazırlanması
 • 3 Boyutlu Kaynak Rezerv Maden Modellemesi
 • Maden sahaları, taş ocakları, döküm ve çöp atık sahalarının ölçümü
 • Çöp Atık Sahasında Hacim Hesabı 
 • Döküm ve Stok  Alanında Hacim Hesabı  
 • İmalat Haritalarının Hazırlanması