İçeriğe geç
Anasayfa » Jeoteknik Araştırmalar

Jeoteknik Araştırmalar

Geoteknik problemlere yönelik yöntemler için Jeofizik parametreleri kullanmak, geoteknik mühendisliğinin olmazsa olmaz tekniklerinden biri haline gelmiştir.

SAGTech Jeofizik güncel Jeofizik tekniklerini kullanarak inşaat ve geoteknik projelerde üst yapı veya alt yapıların tasarımı, planlanması, inşası ve işletilmesine yönelik müşterilerine çok disiplinli jeofizik mühendislik hizmetleri vermektedir.

Jeoteknik Araştırma Alanları

 • Litolojinin karakterizasyonu
 • Yealtısuyu derinliklerinin belirlenmesi
 • Ana kaya topoğrafyasının ve yapısının belirlenmesi
 • Potansiyel sıvılaşma potansiyeli yüksek bölgelerinin belirlenmesi
 • Sahada kaya özelliklerinin belirlenmesi
 • Yüzeye yakın karstik alanların haritalanması
 • İnşaat temel bütünlüğünün haritalanması
 • Baraj ve set bütünlüğünün araştırılması
 • Heyelan tehlikelerinin değerlendirilmesi
 • Beton ve asfalt özelliklerinin haritalanması
 • İnşaat demiri ve boruların tespiti
 • Deprem sonrası hasar tespiti

Kullandığımız Jeofizik Yöntemler

 • Mikro Gravite
 • Sismik (Kırılma / MASW / REMI / SASW)
 • Mikrotremör (HVSR/SPAC/FK2D)
 • SP ve Rezistivite (ERT/DES)
 • Elektromanyetik (TDEM/TEM)
 • Yer Radarı (GPR)
 • Jeofizik Sismik Kuyu Logları (PS Log, Cross Hole, Up Hole, Down Hole)