İçeriğe geç
Anasayfa » Veri Analizi – Modelleme

Veri Analizi – Modelleme

Geleneksel jeolojik modelleme, kesit düzlemleri ve sondaj histogramları gibi bilinen bilgiler üzerine kuruludur. Özellikle keşfedilmemiş sahalarda ve eski kazıların derin kısımlarında sondajlı arama pahalıdır, uzun zaman ve beceri gerektirir. Sonuç olarak, arama aşamasında iyi jeolojik bilgi elde etmek için doğru jeofizik yöntemin kullanılması gerekir. Büyük miktarda jeofizik verinin jeologların görebileceği ve hissedebileceği üç boyutlu jeolojik modele nasıl dönüştürüleceği çözülmesi gereken bir sorundur.

SAGTech Jeofizik, jeofizik verilerin işlenmesi, modellenmesi ve analizine yönelik hizmetler sunmaktadır.

Jeofizik veriler en iyi şekilde jeolojik verilerle sıkı bir entegrasyon halinde yorumlanır. Anlamlı, iş odaklı sonuçlar elde etmek için en pratik ve etkili jeofizik ileri modelleme ve ters çözüm, 3 boyutlu jeolojik modelleme ve görselleştirme teknolojisini birleştiriyoruz.

Ekibimiz jeofizik tekniklerin tüm yelpazesinde çalışmaktadır. Cevher yatağı tespit edilebilirlik analizi, araştırma tasarımı, 3 boyutlu jeolojik modelleme, sondaj kuyusu hedefleme, sözleşmeli jeofizik araştırma ve jeofizik verilerin 2-3 boyutlu modellenmesi konularında analitik ve yorumsal değer sağlıyoruz.

Ayrıca firmalara jeofizik mühendislik danışmanlık hizmeti vererek. Firmaların kendi sahalarında uyguladıkları veya uygulayacakları Jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin günlük kontrolü, düzenlenmesi, işlenmesi, modellenmesi ile UMREK ve JORC kodu standartlarında MAPEG ve CRISCO formatlarında raporlama hizmetleri vermekteyiz.

Jeofizik Danışmanlık Hizmetlerimiz

  • Jeofizik yöntem tasarımı
  • Kalite kontrol
  • Proje Yönetimi
  • 2B-3B Modelleme
  • Saha çalışmaları
  • Zemin ve sondaj verilerinin yorumlanması ve sondaj önerileri
  • UMREK ve CRIRSCO formatlarında raporlama